Quy trình quy định

Quy Trình Giải Quyết Khiếu Nại

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CỦA CÔNG TY TNHH SUCCESSMORE BEING VIỆT NAM

1. SUCESSMORE BEING VIỆT NAM TIẾP NHẬN THÔNG TIN KHIẾU NẠI CỦA NHÀ PHÂN PHỐI
• NHÀ PHÂN PHỐI của SUCESSMORE BEING VIỆT NAM có thể đến trực tiếp trụ sở hoặc các địa điểm bán hàng đa cấp của SUCESSMORE BEING...